Wspieranie cyfrowej transformacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz trzeciego sektora za pomocą oprogramowania typu open source

Rozwoju

DigitOpen promuje transformację cyfrową za pomocą narzędzi open source, zgodnie ze strategią UE na rzecz niezależności cyfrowej i społeczeństwa opartego na wiedzy.

Szkoleniu

Drugi priorytet sektorowy ma na celu uelastycznienie kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez ciągłe uczenie się, skoncentrowane na rozwoju kluczowych umiejętności cyfrowych i wykorzystaniu różnych narzędzi cyfrowych.

Przedsiębiorczości społecznej

Inicjatywa zwalcza przepaść cyfrową w trzecim sektorze, oferując szkolenia i dostęp do narzędzi open source dla wolontariuszy, przedsiębiorstw społecznych i MMŚP.

Inkluzywności

Strategia open source i plan działania na rzecz edukacji cyfrowej kładą nacisk na współpracę, inkluzywność i wysokiej jakości treści w celu promowania edukacji cyfrowej i zmniejszenia nierówności związanych z brakiem umiejętności i dostępności.

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji trzeciego sektora i małych i średnich przedsiębiorstw poprzez podejście Open Source w celu ułatwienia ich cyfrowej transformacji.

JAK?
Celem jest usprawnienie codziennych działań dzięki skutecznym praktykom i innowacyjnym metodom, promowanie współpracy, optymalizacja planowania strategicznego i oferowanie dostosowanego rozwoju zawodowego dla pracowników, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i celami organizacyjnymi. .

Szczegółowe cele

Poprawa wiedzy, umiejętności i kompetencji cyfrowych pracowników w zakresie korzystania z narzędzi i oprogramowania Open Source zgodnie z potrzebami organizacyjnymi.

Zwiększenie potencjału organizacji trzeciego sektora i MMŚP w celu lepszego reagowania na potrzeby pracowników i rozwijania synergii z organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego.

Opracowanie ustrukturyzowanych wytycznych w celu wsparcia pracowników organizacji w ich cyfrowej transformacji poprzez podejście Open Source.

Tworzenie świadomych, współpracujących i połączonych społeczności osób uczących się i pracujących, które zmierzają w kierunku cyfrowej autonomii.

Wzbogacenie oferty szkoleniowej organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie rozwoju umiejętności cyfrowych.

REZULTATY

Zakładane rezultaty to:

Opracowanie zestawu narzędzi skierowanego do organizacji trzeciego sektora i MMŚP.

Rozwój MOOC o otwartym kodzie źródłowym.

Opracowanie narzędzia samooceny (SAT).

Opracowanie wytycznych dotyczących transformacji cyfrowej poprzez open source.

AKTUALNOŚCI

KONTAKT

Prosimy o przesyłanie sugestii na adres projets@ccif-marseille.com lub skorzystanie z poniższego formularza kontaktowego.

    Zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności obowiązującymi w Unii Europejskiej, dane kontaktowe użytkowników będą zbierane wyłącznie w celu przesyłania aktualności, aktualizacji i komunikatów dotyczących projektu DIGITopen. Nie udostępnimy żadnych danych osobowych przekazanych nam przez Ciebie osobom trzecim. Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail, ale później zdecydujesz się zrezygnować z udostępniania wiadomości e-mail, skontaktuj się z zespołem ds. komunikacji DIGITopen pod adresem projets@ccif-marseille.com. Zarejestrowani użytkownicy mogą w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.
     
     

    Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

    PARTNERZY